Kwalifikacje

<!– Kwalifikacje –>

Kwalifikacje

Akredytacja Bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do klauzuli Tajne

Akredytacja Bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do klauzuli Tajne – 2020

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia NATO SECRET

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia UE/EU SECRET

Koncesje na Ochronę

Koncesje na obrót bronią

Certyfikat AQAP