Kwalifikacje

Kwalifikacje

Akredytacja Bezpieczeństwa systemu teleinformatycznego do klauzuli Tajne

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego I stopnia

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia NATO SECRET

Świadectwo Bezpieczeństwa Przemysłowego II stopnia UE/EU SECRET

Koncesje na Ochronę

Koncesje na obrót bronią

Certyfikat AQAP